Official supplier NATO CAGE CODE: 9B0MH

Kluczowym obszarem naszej działalności są usługi doradcze i szkolenia z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania aktom terrorystycznym w szerokim tego ujęciu. Nasze szkolenia mają na celu przekazanie szerokiego spektrum wiedzy i umiejętności, aby móc racjonalnie myśleć i działać w ekstremalnych, zagrażających życiu sytuacjach. 

W czterech modułach szkoleniowych realizujemy najważniejsze aspekty związane z zapobieganiem i eliminacją zagrożeń terrorystycznych. Jeżeli wymaga tego realizacja nasi Instruktorzy posiadają certyfikaty poświadczenia bezpieczeństwa o najwyższych klauzulach tajności.

Przeciwdziałanie i zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym

Kluczowym obszarem naszej działalności są usługi doradcze i szkolenia z zakresu przeciwdziałania aktom terrorystycznym.

Dowiedz się więcej

Active Shooter

Szkolenie pokazuje jak unikać sytuacji potencjalnie niebezpiecznych oraz jak reagować i postępować w sytuacjach zagrożenia życia - np. zamach terrorystyczny / activ shoter i inne. 

Dowiedz się więcej

Sytuacje zakładnicze

Szkolenie pokazuje jak unikać sytuacji potencjalnie niebezpiecznych oraz jak reagować i postępować w sytuacjach zagrożenia życia - np. zamach terrorystyczny / activ shoter i inne. 

Dowiedz się więcej

Symulacja zamachu

Nasz zespół ekspertów opracowuje scenariusze i prowadzi specjalistyczne treningi - symulacje zagrożeń terrorystycznych dedykowane dla różnych obiektów użyteczności publicznej.

Dowiedz się więcej

Chcesz o coś spytać?
Administratorem danych osobowych jest BLACK APEX sp. z o.o.. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.