Official supplier NATO CAGE CODE: 9B0MH

Nasze szkolenia dedykowane są zarówno dla służb mundurowych oraz osób prywatnych poszukujących ponadstandardowo poziomu profesjonalizmu w posługiwaniu się broną długa. Szczególny nacisk kładziemy na połączenie umiejętności manualnego posługiwania się bronią, zrozumienia zasad działania oraz wiedzy na temat balistyki i skutecznego zasięgu broni. Podczas realizacji naszych zajęć zużywamy duże ilości różnego rodzaju amunicji. Nasze programy kursu opracowane zostały dla potrzeb jednostek specjalnych, wojskowych i policyjnych, w tym komórek realizacyjnych oraz jednostek wsparcia bezpośredniego i zabezpieczenia działań

Programy szkoleń zakłada prowadzenie ognia na różnego typu zasłonach i złożone scenariusze taktyczne wymagające oddziaływania ogniowego

Nasze pakiety szkoleniowe dostosowujemy w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta
* Szkolenia realizujemy na 4 poziomach zaawansowania.
* Każdy z uczestników przed przystąpieniem do szkolenia powinien posiadać: broń, min. 2 magazynki, okulary ochronne, słuchawki, kamizelkę taktyczną i ładownice.

Chcesz o coś spytać?
Administratorem danych osobowych jest BLACK APEX sp. z o.o.. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.