Official supplier NATO CAGE CODE: 9B0MH

Programy szkolenia SERE ( Survival, Evasion, Resistance, Escape ) odpowiadają za indywidualne przygotowanie uczestników na wypadek szeroko pojętej “sytuacji izolacji”. Wiedza i umiejętności o których mowa powyżej stanowią fundament systemu PERSONAL RE-COVERY.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zbiorem podstawowych taktyk, technik, procedur z zakresu działań SERE.

Poziom „A”- Obejmuje podstawowy pakiet szkolenia teoretycznego i praktycznego SERE i posiada formę szkolenia wstępnego dla osób prywatnych i przyszłych żołnierzy.

Poziom „B”- Obejmuje średniozaawansowany pakiet szkoleniowy składający się z części teoretycznej i praktycznej. Przeznaczony jest dla personelu wojskowego i pracowników korporacji objętych średnim poziomem ryzyka wystąpienia zdarzenia izolacji / uwięzienia oraz symulacji akcji odbicia zakładników.

Poziom „C”- Obejmuje zaawansowany pakiet szkolenia SERE, zawierający szkolenie praktyczne. Przeznaczony jest dla instruktorów i oficerów wojska Polskiego oraz jednostek specjalnych.

Podczas wykładów omówimy oraz wskażemy różnice między poszczególnymi poziomami. Zajęcia pozwolą uczestnikom poznać sprzęt oraz wyrobić sobie zdanie czy jest on potrzeby w danej operacji czy nie. Wiedza z takiego wykładu jest przydatna przy zakupach lub przy tworzeniu swojego własnego wyposażenia.

Chcesz o coś spytać?
Administratorem danych osobowych jest BLACK APEX sp. z o.o.. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.